Τι είναι η μετάλλαξη; Ποια είναι τα παραδείγματα μεταλλάξεων και τα αποτελέσματά τους;

Η μετάλλαξη είναι το γενικό όνομα για τις μόνιμες αλλαγές που συμβαίνουν στο DNA και το RNA σε φυσιολογικές και μη φυσιολογικές βιολογικές διεργασίες. Συνήθως εμφανίζεται ως αποτέλεσμα μη διορθώσεων σφαλμάτων.

Τι είναι η μετάλλαξη;

Εν ολίγοις, μια τυχαία αλλαγή στη γενετική αλληλουχία μπορεί να εξηγηθεί ως μετάλλαξη. Το μέγεθος αυτής της αλλαγής μπορεί να είναι πολύ μικρό ή πολύ μεγάλο. Δηλαδή, η μετατροπή ενός νουκλεοτιδίου σε άλλο θεωρείται μετάλλαξη και η άμεση αύξηση του αριθμού των χρωμοσωμάτων θεωρείται μετάλλαξη.

Μετάλλαξη; Το γονιδίωμα χωρίζεται σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες: χρωμοσώματα και γονιδιακές μεταλλάξεις. Συζητείται η αύξηση του αριθμού των χρωμοσωμάτων στις μεταλλάξεις του γονιδιώματος. Η χρωμοσωμική μετάλλαξη γενικά σχετίζεται με αλλαγές στην εσωτερική δομή του χρωμοσώματος. Η γονιδιακή μετάλλαξη, από την άλλη πλευρά, λειτουργεί σε ένα μόνο γονίδιο που έχει αλλάξει.

Ποια είναι τα Παραδείγματα Μεταλλάξεων;

​​​​​​​

Δεν είναι δυνατόν να γενικεύσουμε τη μετάλλαξη ως ωφέλιμη ή επιβλαβή. Οι ασθένειες χωρίς θεραπεία ονομάζονται επιβλαβείς μεταλλάξεις και τα φυτά που λειτουργούν πιο αποτελεσματικά ονομάζονται ωφέλιμες μεταλλάξεις. Σε αυτό το πλαίσιο, μια αλλαγή που αυξάνει την πιθανότητα επιβίωσης και αναπαραγωγής ενός ζωντανού πράγματος ονομάζεται ωφέλιμη μετάλλαξη και μια αλλαγή που μειώνει την πιθανότητα επιβίωσης και αναπαραγωγής ονομάζεται επιβλαβής μετάλλαξη. Τα κύρια παραδείγματα μεταλλάξεων είναι τα ακόλουθα:

- Κληρονομικές ασθένειες όπως ο αλμπίνος, το σύνδρομο Down, η αιμορροφιλία και ορισμένοι τύποι καρκίνου,

- Κοντά πόδια και σχηματισμοί τεσσάρων κέρατων σε ζώα,

- Αυτοαντιγραφή DNA λόγω αύξησης της θερμοκρασίας,

- Κατακερματισμός χρωμοσώματος,

- Παράγεται μετά από έρευνα γενετικής μηχανικής. πιο παραγωγικά, φιλικά προς το περιβάλλον και ανθεκτικά φυτά.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις της μετάλλαξης;

Μετάλλαξη σε ζωντανά όντα. Μπορεί να εμφανιστεί ως αποτέλεσμα ακτινοβολίας, αλληλεπίδρασης με χημικές ουσίες, αλλαγές στο pH, θερμότητα, τροφές με πρόσθετα ή πυρετώδεις ασθένειες. Αυτοί οι παράγοντες που προκαλούν κληρονομικές αλλαγές ονομάζονται μεταλλαξιογόνοι παράγοντες. Οι τροποποιημένοι ιστοί και γονίδια ονομάζονται μεταλλαγμένα γονίδια.

Οι μεταλλάξεις μπορεί να γίνουν εμφανείς αμέσως ή μπορεί να παραμείνουν παθητικές και να εμφανιστούν χρόνια αργότερα. Τα αποτελέσματα της μετάλλαξης είναι? Μπορεί να είναι θανατηφόρο, υπό όρους θανατηφόρο, απώλεια λειτουργίας και ουδέτερο. Οι θανατηφόρες μεταλλάξεις έχουν φθίνουσα επίδραση στις πιθανότητες επιβίωσης ανεξάρτητα από το στάδιο της ζωής τους. Στις υπό όρους θανατηφόρες αλλαγές, ο θάνατος είναι δυνατός μόνο υπό ορισμένες συνθήκες.

Μια μετάλλαξη απώλειας λειτουργίας καθιστά το γονίδιο στο οποίο εμφανίζεται μη λειτουργικό. Οι ουδέτερες μεταλλάξεις, από την άλλη πλευρά, προκαλούν αλλαγή στο φαινότυπο, αλλά δεν αλλάζουν τη βιολογική προσαρμογή.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found